Що таке ISO та які бувають види?

Що таке ISO та які бувають види?

ISO (International Organization for Standardization) – це міжнародна недержавна організація, яка розробляє та публікує міжнародні стандарти. Ці стандарти добровільні, але вони широко визнаються та використовуються в усьому світі.

Мета ISO:

 • Сприяти розвитку стандартизації та сумісності в усьому світі.
 • Забезпечувати обмін знаннями та досвідом у сфері стандартизації.
 • Розробляти стандарти, які відповідають потребам ринку та сприяють інноваціям.

Чим займається ISO:

 • Розробка та публікація міжнародних стандартів.
 • Сприяння впровадженню та використанню стандартів.
 • Надання освітніх та консультаційних послуг з питань стандартизації.
 • Співпраця з іншими міжнародними організаціями.

Види ISO:

 • ISO 9001: Система менеджменту якості. Цей стандарт допомагає організаціям
 • ISO 14001: Система екологічного менеджменту. Цей стандарт допомагає
 • ISO 45001: Система менеджменту безпеки та гігієни праці. Цей стандарт
 • ISO 27001: Система менеджменту інформаційної безпеки. Цей стандарт
 • ISO 22000: Система менеджменту безпечності харчових продуктів. Цей

Існують також багато інших стандартів ISO, які охоплюють широкий спектр галузей, таких як:

 • Авіація
 • Автомобільна промисловість
 • Будівництво
 • Електроніка
 • Енергетика
 • Медицина
 • Текстиль
 • Туризм

Переваги використання стандартів ISO:

 • Підвищення якості продукції та послуг
 • Зниження витрат
 • Поліпшення конкурентоспроможності
 • Збільшення довіри до організації
 • Відкриття нових ринків

Як отримати ISO:

 • Зверніться до органу з сертифікації ISO.
 • Проведіть аудит вашої системи менеджменту.
 • Впровадіть необхідні зміни.
 • Отримайте сертифікат ISO.

Що таке ISO 9001: Система менеджменту якості для успіху вашої організації

ISO 9001 – це міжнародний стандарт, розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), який визначає вимоги до системи менеджменту якості (СМЯ) організації. Цей стандарт не є специфічним для певної галузі, тому він може застосовуватися до будь-якої організації, незалежно від її розміру або сфери діяльності.

Основна мета ISO 9001 – допомогти організаціям постійно підвищувати свою ефективність та забезпечувати послідовне постачання продуктів і послуг, які відповідають потребам і очікуванням клієнтів.

Переваги використання ISO 9001:

 • Підвищення якості продукції та послуг: Застосування принципів ISO 9001 допомагає організаціям виявляти та усувати недоліки у своїх процесах, що в кінцевому результаті призводить до покращення якості продукції та послуг.
 • Збільшення клієнтської довіри: Отримання сертифікату ISO 9001 демонструє клієнтам вашу відданість якості та послідовності. Це може допомогти вам збільшити довіру клієнтів та лояльність.
 • Зниження витрат: Застосування ефективних процесів, передбачених ISO 9001, може допомогти організаціям знизити витрати на брак, переробку та повторне обслуговування клієнтів.
 • Поліпшення ефективності роботи: Застосування стандарту ISO 9001 допомагає організаціям ідентифікувати та усувати неефективності у своїх процесах, що може призвести до підвищення продуктивності та зниження витрат.
 • Відкриття нових ринків: Сертифікація ISO 9001 може бути вимогою для участі в певних тендерах або виходу на нові ринки.

Ключові принципи ISO 9001:

 • Орієнтація на клієнта: Розуміння потреб і очікувань клієнтів є основним принципом ISO 9001.
 • Лідерство: Керівництво організації повинно брати на себе відповідальність за впровадження та підтримку СМЯ.
 • Залученість співробітників: Усі співробітники організації повинні розуміти свою роль у досягненні цілей якості.
 • Процесний підхід: Розгляд усіх дій організації як взаємопов’язаних процесів.
 • Постійне покращення: Організація повинна постійно працювати над покращенням своєї СМЯ.

Впровадження ISO 9001 – це процес, який потребує зусиль з боку всієї організації. Однак переваги отримання сертифікату ISO 9001 можуть значно покращити діяльність вашої організації.

ISO – це цінний ресурс для організацій, які прагнуть до покращення своєї діяльності та підвищення конкурентоспроможності.